THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG GIAO DỊCH LÉMAN LUXURY