Tiên phong
cách mạng nhà 4.0

DIYAS

DIYAS SKY là dự án căn hộ studio DIY tiên phong trong cuộc cách mạng nhà 4.0, mang đến môi trường sống đầy sáng tạo cho nguồn nhân lực trẻ. Nơi hội tụ của đội ngũ nhân lực trẻ năng động, sáng tạo, có tri thức đang là nhóm người mang đến động lực quan trọng góp phần phát triển thành phố.